...

Трансмисионно масло VOLVO 31256774 1L

40.00 лв.

Трансмисионно масло VOLVO 31256774 1L е oригинално трансмисионно масло Volvo, специално разработено за автоматични трансмисии Volvo. Осигурява плавна работа на трансмисията и предпазва от износване. Подходящо за модели Volvo след 2010 година с трансмисии TF-80SC / TF80SC-AWD, TF-80SD /TF-80SD AWD, TF-71SC, TG-81SC / TG-81SC AWD.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.