...

Хидравлично масло MOTUL DEXRON III 208L

(1 клиентски отзив)

3,115.88 лв.

Хидравлично масло MOTUL DEXRON 3 представлява течност за автоматични трансмисии (ATF), която е подходяща за употреба там, където се изисква DEXRON или MERCON – автоматични скоростни кутии, каталитични конвертори, сервоуправление, редукторни кутии /реверсионни/, хидростатични трансмисии и хидравлични или механични системи, изискващи стандарт DEXRON или MERCON .

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.