...

Трансмисионно масло Shell SPIRAX S2 A 80W90 20L

(1 клиентски отзив)

301.00 лв.

Трансмисионно масло Shell SPIRAX S2 A 80W90 20L е висококачествено хипоидно масло от клас GL-5 Маслата Spirax S2 A 80W-90 са създадени за употреба при широк кръг от автомобилни хипоидни предавки, работещи при тежки условия.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.