...

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HL 32 – 20L

(1 клиентски отзив)

160.50 лв.

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HL 32 – 20L е минерално масло за средно и леко натоварени хидравлични системи, работещи при умерени температури. Притежава пакет присадки за по-добри антикорозионни и анти окислителни свойства. 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.