...

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HV 46 – 205L

(1 клиентски отзив)

1,511.00 лв.

Хидравлично масло Orlen HYDROL L-HV 46 – 205L e висококачествено минерално масло за тежконатоварени прецизни хидравлични системи с бутални или ламелни помпи, където се изискват отлични противоизносни свойства и незначителни колебания във вискозитета при всички температурни работни условия. За разлика от маслата с ниво L-HM, осигурява удължени сервизни интервали и притежава изключителна стабилност, поради високия си визкозитетен индекс.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.