...

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel HLP-D 46 20L

(1 клиентски отзив)

266.88 лв.

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel HLP-D 46 20L е детергентно хидравлично масло с отличен почистващ ефект. RAVENOL Hydraulikel HLP-D 46 е произведено с избрани базови масла с добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. RAVENOL Hydraulikel HLP-D 46 също съдържа почистващи и диспергиращи добавки, които винаги осигуряват чиста хидравлична система. Тези добавки разтварят замърсяванията и позволяват почистване на замърсени хидравлични системи.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.