...

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TS 46 (HLP) 20L

211.28 лв.

Хидравлично масло Ravenol Hydraulikoel TS 46 (HLP) 20L е минерално високоефективно хидравлично масло, което е произведено от качествени, рафинирани базови масла. То е с високо ниво на производителност и широка област на приложение в цялата индустрия. Характеризира се с добро поведение на температурата на вискозитета, висока устойчивост на стареене и отлична корозионна защита. Ефективните добавки предлагат отлична защита от корозия дори при екстремни натоварвания. Неутрално към уплътнителните материали.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.