...

Миризма на мухъл при включване на вентилацията

Миризмата на мухъл се появява, когато влагата се концентрира в системата за климатизация и вентилация, с помощта на която хладният въздух навлиза в купето на автомобила. В този случай се създават идеални условия за генериране на невидими бактерии. Такива микроорганизми обикновено се генерират в топъл и влажен климат. Тази миризма на мухъл се появява поради микробни продукти от тези бактерии.

За да предотвратите такава лоша миризма, се препоръчва периодично да почиствате климатичната и вентилационната система.

Редовното използване на почистващ препарат за климатик на автомобила не само ще създаде и поддържа комфортна температура в кабината, но и ще предпази водача и пътниците от вдишване на вредни вещества. Има както фабрични продукти за почистване на климатици, така и състави, които можете да направите сами. В същото време трябва да се помни, че почистващият препарат обикновено се използва в комбинация с други продукти, предназначени за почистване на интериора , вентилационните елементи и т.н. И за да разберем какво почиства по-добре и кой почистващ препарат върши най-добрата работа, беше създаден рейтинг въз основа на характеристиките и резултатите след употреба от реални хора.

ДОБАВКИ ЗА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.