...

Миризма на мухъл при включване на вентилацията

Миризмата на мухъл се появява, когато влагата се концентрира в системата за климатизация и вентилация, с помощта на която хладният въздух навлиза в купето на автомобила. В този случай се създават идеални условия за генериране на невидими бактерии. Такива микроорганизми обикновено се генерират в топъл и влажен климат. Тази миризма на мухъл се появява поради микробни продукти от тези бактерии.

За да предотвратите такава лоша миризма, се препоръчва периодично да почиствате климатичната и вентилационната система.

Редовното използване на почистващ препарат за климатик на автомобила не само ще създаде и поддържа комфортна температура в кабината, но и ще предпази водача и пътниците от вдишване на вредни вещества. Има както фабрични продукти за почистване на климатици, така и състави, които можете да направите сами. В същото време трябва да се помни, че почистващият препарат обикновено се използва в комбинация с други продукти, предназначени за почистване на интериора , вентилационните елементи и т.н. И за да разберем какво почиства по-добре и кой почистващ препарат върши най-добрата работа, беше създаден рейтинг въз основа на характеристиките и резултатите след употреба от реални хора.

ДОБАВКИ ЗА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.