...

Препарат за почистване MOTUL E11 MATTE SURFACE CLEAN 0.400L

14.84 лв.

Препарат за почистване MOTUL E11 MATTE SURFACE CLEAN 0.400L  почиства и възстановява всички матови пластмаси и матово боядисани места. Препарата съдържа и UV филтър, който ще предпази матирания цвят още по-дълго. Не изплаквайте след напръскване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.