...

Препарат за тапицерия MOTUL CAR CARE FABRIC CLEAN

15.00 лв.

Препарат за тапицерия MOTUL CAR CARE FABRIC CLEAN – почиства и премахва петна от тапицерия. Специално формулиран за защита на текстил, килими, тъкани и килими. Оставя приятен аромат. Почиства, подхранва и съживява всички видове текстил, килими, тъкани и килими, които се срещат в автомобилния интериор.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.