...

Промивка за двигател K2 250ml

8.00 лв.

Промивка за двигател K2 250ml е продукт за вътрешно изплакване на двигателя; лесен за използване – просто налейте маслото преди смяната на маслото. Отстранява отлагания, намаляващи мощността, разтваря гума, въглеродни отлагания, освобождава ударни пръстени и тласкачи. Включва съставки, които предпазват двигателя по време на изплакване. Препоръчва се да се прилага преди всеки основен ремонт на двигателя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.