...

Компресорно масло FUCHS HD30 1L

(1 клиентски отзив)

16.00 лв.

Компресорно масло FUCHS Renolin HD30 1L има добри почистващи и диспергиращи свойства. Предназначен е за използване в бутални компресори. Намалява триенето между свързващите се части, ограничава абразивното им износване и активно защитава стоманата и цветните метали от корозия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.