...

Компресорно масло Orlen Coralia L-DAA 100 5L

(1 клиентски отзив)

48.00 лв.

Компресорно масло Orlen Coralia L-DAA 100 5L е масло за газови и въздушни компресори получено от преработка на суров нефт, съдържат безпепелни или нископепелни добавки с антиоксидантни и антикорозионни свойства. Компресорното масло Orlen Coralia L-DAA 100 е предназначено за смазване на компресори с въздушно бутало и компресори с въртящи се лопатки, които се смазват при леки експлоатационни условия. При оценяване на работните условия на компресорите (леки, средни, тежки), следва да се вземат под внимание следните фактори:

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.