...

Корабно масло RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 208L

(1 клиентски отзив)

3,238.14 лв.

Корабно масло RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 е минерално дизелово двигателно масло, произведено от висококачествени разтворими рафинирани базови масла със специални мултифункционални добавки. масло за дизелови двигатели предназначено за нуждите на флота, подходящо за смазване на трансмисии в агрегати, използвани в лодки. RAVENOL MARINE 1230 SAE 30 TBN12 се използва като смазочно масло в бързо работещи и така наречени „средно скоростни“ морски дизелови двигатели, може и с турбо зареждане и при използване на дестилирани горива.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.