...

Масло RAXOL GEAR HPX 75W80

(1 клиентски отзив)

35.00 лв.

Масло раксол GEAR HPX 75W80 всъщност представлява вид смазка, която е създадена специално за трансмисии, диференциали в автомобили, камиони и други машини. Характерното за него е, че е с по-висок вискозитет, което съответно осигурява и по-добра защита на зъбните колела.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.